Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçlanma tarihi ne zaman? Bursluluk sınavı hangi tarihte açıklanacak?

Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? Sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor. Sınava katılan adaylar internet üzerinde Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? Ve Bursluluk sınavı sonuçlanma tarihi ne zaman? Sorularını aratıyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçlanma tarihi ne zaman? Bursluluk sınavı hangi tarihte açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile birlikte bursluluk sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde, bakanlığın kendi web sitesi üzerinden adaylara duyurulacak.

İOKBS BURSLULUK SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

1. BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.