İstanbul ve Cerrahpaşa tıp fakültelerinin asistan doktorları: “Eşit işe eşit fiyat istiyoruz”

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği, Resmi Gazete’de 12 Ağustos’ta yayınlanmıştı. Sıhhat çalışanlarının gelirlerinde artışı sağlayan yönetmelik, üniversite bünyesinde çalışan asistan tabipleri kapsam dışı bırakmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, üniversitelerin de kapsama alınacağını söylemiş, YÖK Lideri Erol Özvar da sorunun en kısa müddette tahlili için çalışma yapıldığını açıklamıştı.

İstanbul’da da Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakültelerinde vazife yapan asistan doktorlar, saat 12:30’da bir ortaya geldiler. “Özlük haklarımız için verdiğimiz çabada, yaklaşık bir yıl evvel bizlere kelamlar verilmiş, muştular duyurulmuştu. Bu kelamlar yerine getirilmemiş, daima oyalanmış ve beklememiz istenmiştir” diyen tabipler, taleplerinin karşılanmaması halinde iş bırakma hareketleri de dahil olmak hak arayışlarına devam edeceklerini duyurdu.

“BU EK ÖDEMENİN ÇIKARILMASI VE MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİ KONUSUNDA ADIM ATMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Sağlık teknikeri Aydın Erol, uzun devirdir devletin işleyişinde bir sorun olduğunu, “kervan yolda dizilir” mantığının derinleşerek ilerlediğini savundu.

Erol, şunları söyledi:

  • Sağlık hizmeti verilirken bilhassa pandemi devrinde üniversite hastaneleri, bu ülkenin pandemi sürecinde yüz akıyla çıkması konusunda motor gücü oluşturdu. Üniversite hastaneleri ve birebir vakitte bağlı bulunduğumuz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hem ulusal alanda hem de milletlerarası alanda layıkıyla misyonunu yerine getirdi. Ancak bir düzenleme yapılırken bir Sıhhat Bakanlığı var, onun bünyesinde olan bir hizmet kolu var. Sıhhat iş kolu. Sıhhat iş kolunda bir düzenleme yapılıyor, Sıhhat Bakanlığı başka tutuluyor, aile hekimliği sistemi başka tutuluyor, üniversite hastaneleri başka tutuluyor ve ona misal sıhhat koluyla ilgili iş kolları farklı başka mevzuatlarla daima geciktirilen, daima mağduriyet yaratan, daima bir reaksiyon oluşturmaya çalışan bir sistemle karşı karşıyayız. Bir gece kararnamesiyle birçok düzenleme yapılırken bir saat içerisinde yapılacak direktörlük hakikaten anlaşılır değil. Hâlâ çıkarılmış değil. Neyi bekliyorsunuz? Yetkilileri, bir an evvel bu ek ödemenin çıkarılması ve mağduriyetimizin giderilmesi konusunda adım atmaya çağırıyoruz.

Asistan doktorların hazırladığı ortak basın açıklamasını ise psikiyatri asistanı Osman Demirci okudu. “Eşit işe eşit fiyat istiyoruz” diyen asistan doktorların açıklaması şöyle:

“TEŞVİK EK ÖDEMESİ, PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMEDEN AYRICA BİR ŞEY DEĞİLDİR”

  • Uzun müddettir yürüttüğümüz gayret sonrasında Sıhhat Bakanlığı, ekonomik haklarımıza yönelik adım atmak zorunda kalmıştır. Fakat düzenlemeler, bizim taleplerimizi değil, yıllardır içinde bulunduğumuz sıhhat krizine neden olan siyasetlerin özü korunarak yapılmıştır. Doktorların ve sıhhat çalışanlarının aylardır beklediği ‘Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’ 12 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak, 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca tarafından, ‘Türkiye’de hekim olmanın manası değişti. Bir müddettir bitkisel hayatta olan Performans Sistemi’nin fişi çekildi. Sıhhat çalışanları için bir ıslahat gerçekleştirildi. Biz, buna Beyaz Islahat diyoruz’ telaffuzlarıyla kamuoyuna duyurulan yönetmelik ‘reform’ olarak isimlendirilebilecek bir yenilik getirmediği üzere, performans sistemini ortadan kaldırdığını da söylemek güçtür. Emeğimizin karşılığı olan garantili tek ödeme yerine ‘temel ek ödeme’ ile ‘teşvik ek ödemesi’nden oluşacak maaşa ‘ek ödeme’ formunda fiyatlarımız düzenlenmiştir. Buna nazaran; temel ek ödeme, sabit ödeme ile taban ödeme toplamından oluşmaktadır. Teşvik ek ödemesi olarak isimlendirilen ödeme ise performansa dayalı ek ödemeden ayrıca bir şey değildir.

“YAYINLANAN YÖNETMELİK, ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN DOKTORLARI KAPSAMAMIŞTIR”

  • Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile bahsettiğimiz ek ödemeler üzerinden bir gelir artışı sağlanmıştır. Lakin yapılan bu düzenlemeler, evvelkiler üzere branşlar, hastaneler, takımlar ortası önemli eşitsizlikler yaratmaktadır. Yayınlanan yönetmelik, üniversitede çalışan tabipleri Yükseköğretim Kurumu’na bağlı oldukları gerekçesiyle kapsamamıştır. İtirazlarımız sonucunda Yükseköğretim Kurumu’nun da buna yönelik bir çalışma başlattığı ilan edilmiş, ama hâlâ net bir tarih ilan edilmemiş, aylardır bekleyen bizlere yeniden belgisiz vaatler ve bekleme süreci reva görülmüştür. Mevcut durum sonucunda Sıhhat Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan tabipler ile üniversite hastanelerinde çalışan tabipler ortasında, birebir işi yapmalarına karşın iki kattan daha fazla gelir farkı oluşmuştur. Bu sorunun en kısa müddette çözülmemesi halinde Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda üniversitelerin tercih edilirliğinin düşeceğini ve şu an çalışmakta olan tabiplerin istifa edeceğini varsayım etmek güç değildir.

“YÖNETMELİK DEĞİŞMEZSE DOKTORLAR, HALK SIHHATİNİ, TIP EĞİTİMİNİ ÖNCELEYEN KISIMLARI TERCİH ETMEYECEK”

  • Ayrıca getirilen yönetmelik, geleceğin sağlıkçılarını ve bilim insanlarını yetiştiren, tıp fakültesi eğitiminde değerli yeri olan temel tıp bilimleri alanlarında misyon yapan öğretim üyeleri ve asistan tabipleri taban katsayısı üzerinden klinik branş doktorlarından ayırıp ‘gelir getirmeyen hekimler’ olarak dışlayarak onur kırıcı ve kabul edilemez bir durum oluşturmuştur. Performansı ortadan kaldırma teziyle duyurulan yönetmelik gerek taban katsayı ayrımlarıyla gerekse bilinmeyen teşvik uygulamasıyla performans sistemini daha da derinleştirmiştir. Mevcut yönetmelik değişmezse doktorlar, önümüzdeki periyotta bilimsel araştırmayı, halk sıhhatini, tıp eğitimini önceleyen kısımları tercih etmeyecek, en çok teşvik kazanabileceği kısımları tercih edecektir. Branşları ve doktorları yarışa sokup kârlılık üzerinden ödeme yapan bu sistem yerine, gerçek manasıyla performansa dayalı olmayan bir sistem talep ediyoruz.

“YÖNETMELİKLE DOKTORLARIN BÖLÜNME EFORUNA PRİM VERMEYECEĞİZ”

  • Sürekli görmezden gelinen, sesleri duyulmak istenmeyen yabancı asıllı asistan tabip takımlarında çalışmakta olan meslektaşlarımız bütün iyileştirilmelerden muaf tutulmakta, minimum fiyatın altında bir maaş almakta, birçoğu sigortasız çalışmaktadır. Aylardır müjde biçiminde duyurulan iyileştirmelerin hayata geçirilmesi konusunda da hâlâ tatmin edici uygulamalar yapılmamıştır. Tesirli bir sıhhatte şiddet yasası çıkarılmamış, inançlı ve sağlıklı çalışma şartları oluşturulmamış, özlük haklarımızda kâfi iyileştirmeler yapılmamıştır. Gelinen noktada, asistan tabipler olarak, 36 saat mesaiye, beş dakikada hasta bakma dayatmasına, ağır çalışma şartları sebebiyle tıpta uzmanlık eğitimine ayrılan mühletlerin yetersizliğine, sıhhat çalışanlarına yönelik devam eden şiddete karşı ortak gayret ederken hak ettiğimiz gelir talebimize karşılık olduğu argüman eden yeni yönetmelikle tabiplerin bölünme gayretine prim vermeyeceğimizi bildiririz.

“GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YÖK TARAFINDAN BİR AN EVVEL YAPILMASINI BEKLİYORUZ”

  • Yönetmelikle birlikte ek ödeme kapsamı dışında kalan üniversitelerin tıp ve diş hekimliği asistan, yan kol asistan ve uzman tabipleri olarak, ortaya çıkan adaletsizliğin ortadan kaldırılarak hepimiz için insanca yaşamamıza yetecek, güvencemize katkı sunacak gerçek ve emekliliğe yansıyan bir fiyat artışı talebimizin takipçisi olacağımızı, bununla birlikte taban fiyatın altında fiyatlarla çalışan yabancı asıllı asistan tabip meslektaşlarımızın hakları da dâhil başka bütün özlük haklarımızı alma yolunda çaba edeceğimizi, 15 Eylül 2022 tarihine kadar tatmin edici düzenlemeler YÖK/SBA/yabancı asıllı asistan tabip üzere ayrımlara gidilmeden uygulamaya geçirilmezse bu tarihten sonra Türkiye’nin dört bir yanında iş bırakma hareketleri dahil hak arayışlarımızı daha gür sesle yapacağımızı bildiririz. Üniversite bünyesinde vazifeli asistan tabiplerin ek ödemeden yararlanabilmesi için gerekli çalışmaların YÖK tarafından bir an evvel yapılmasını bekliyoruz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.