Deü’nün türk dış ilişkileri masaya yatırıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2023 Yılı Türk Dış İlişkilerinin Değerlendirilmesi

Paneli’ne ev sahipliği yaptı. Panelde, Türk dış politikasının 2023 yılındaki seyri ve

detayları ele alındı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, panelde Türk dış politikasının

son dönemdeki başarıları, fırsatları ve tehditlerinin farklı bakış açılarıyla tartışıldığını

aktarırken; 2023 yılının, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100 yıl dönümü olması

nedeniyle de ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Rektör Hotar, “Bu vesileyle, Türkiye’nin

dış politikada yakın geçmişteki başarılarını, bugünkü durumunu ve gelecekteki hedeflerini

değerlendirmek önem arz etmektedir. Son dönemde uluslararası kuruluşlarda daha fazla

söz sahibi olan, insani yardım ve göçmen krizi konularında öncü bir rol üstlenen ülkemiz,

‘dünyanın vicdanı’ pozisyonunda olmayı sürdürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak,

bizler de ülkemizin menfaatleri doğrultusunda dış ilişkilerimize yön veriyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ‘2023 Yılı Türk Dış İlişkilerinin Değerlendirilmesi’ isimli

panele ev sahipliği yaptı. DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) 15 Temmuz Şehitler

Salonu’nda yapılan panelde, Türkiye’nin dış ilişkilerindeki mevcut durumu, gelecekteki

potansiyelleri ve bu alandaki stratejik adımları değerlendirildi. DEÜ Rektörlüğü öncülüğünde,

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ve DEÜ Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma

Merkezi (EBAMER) iş birliğinde düzenlenen panel programına; Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı

Erhan, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Tanarslan, DEÜ akademik ve idari

kadrosu ile öğrenciler katıldılar.

FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA DEĞERLENDİRİLDİ

Türk dış politikasının 2023 yılındaki seyri ve detaylarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerin

yapıldığı paneli değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar,

etkinliğin önemine vurgu yaptı. Panelde, Türk dış politikasının son dönemdeki başarıları,

fırsatları ve tehditlerinin farklı bakış açılarıyla tartışıldığını aktaran Rektör Hotar, “DEÜ

olarak, ülkemizin dış ilişkilerini daha iyi anlamak ve geliştirmek adına yapılan çalışmalara

destek vermekten gurur duyuyoruz. Bugünkü panelimizde de Türk dış ilişkilerinin son

dönemdeki genel durumuna ışık tutup, değerli panelistlerimizin anlatımlarıyla bu yönde

önemli değerlendirmeler ortaya koyduk. Panel konuşmacılarımız ayrıca 2023 yılını

değerlendirirken, Türk dış politikasının geleceğine ilişkin önerilerde de bulundular.

Ülkemizin dış ilişkilerine yön veren faktörleri anlamak adına önemli çıktılar elde ettiğimiz

etkinliğimizin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

“TARİHİ SORUMLULUKLAR ÜSTLENİLDİ”

2023 yılının, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100 yıl dönümü olması nedeniyle de ayrı

bir anlam taşıdığını sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Hotar, “Bu vesileyle, Türkiye’nin dış

politikada yakın geçmişteki başarılarını, bugünkü durumunu ve gelecekteki hedeflerini

değerlendirmek önem arz etmektedir. Türkiye olarak son yıllarda, bölgesel ve küresel

düzeyde pek çok gelişmeye tanıklık ettik. Ülkemiz, gelişmelere karşı hem kendi ulusal

çıkarlarını korumak hem de bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunmak için tarihi

sorumluluklar üstlendi; büyük çaba gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, istikrarlı bir dış politika gözeterek bölgesel ve küresel

aktörlerle yeni iş birliği alanları oluşturdu. Uluslararası kuruluşlarda daha fazla söz sahibi

oldu. İnsani yardım ve göçmen krizi konularında öncü bir rol üstlendi ve halen daha

‘dünyanın vicdanı’ olmayı sürdürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, bizler de ülkemizin

menfaatleri doğrultusunda dış ilişkilerimize yön vermeyi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“ÜNİVERSİTELER DIŞ POLİTİKANIN ANA BİLEŞENLERİNDEN”

Açıklamalarını sürdüren Rektör Hotar, yükseköğretim kurumlarını Türk dış politikasının ana

bileşenlerinden biri olarak gördüklerini ifade etti. Rektör Hotar, “Bu noktada eğitim

kurumlarının ve üniversitelerin Türk dış politikasındaki önemine dikkat çekmek istiyoruz. Öte

yandan Yükseköğretim Kurulu’nun uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri kapsamında pilot

olarak seçilen Dokuz Eylül Üniversitesi, 2021-2025 Dönemi Stratejik Planı’nda

Uluslararasılaşmayı, ‘Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirmek’ amacı altında birincil hedef

olarak belirlemiştir” bilgisini paylaştı.

“ULUSLARARASILAŞMAYA ÖNEM VERİYORUZ”

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat

Tansarslan, DEÜ’nün uluslararasılaşma noktasında girişimlerinin değerinin altını çizdi.

Tanarslan, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, uluslararasılaşma noktasında attığımız adımların

hem ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri hem de Türk dış politikasında önemli bir yer

tuttuğunu biliyor; bu sorumluluk içinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu noktada biraz sayısal

veri paylaşmak gerekirse, DEÜ olarak Erasmus Plus anlaşma sayımız toplamda 335

Yunanistan’dan İrlanda’ya kadar 28 Avrupa ülkesi ile anlaşmamız mevcut. Bu kapsamda son

5 yılda 250 yabancı öğrenciyi Üniversitemizde misafir ederken, 1350 öğrencimizi eğitim ve

staj için yurt dışına gönderdik. Üniversitemizde toplam 6258 yabancı öğrencimize eğitim

veriyoruz. Bu sayı tüm öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 10’una tekabül ediyor. 112 farklı

ülkeden öğrencimiz DEÜ’de öğrenim görüyor” diye konuştu.

Panelin açılış bölümü konuşmacılarından DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü

Müdürü Prof. Dr. Nil Kula Değirmenci ise sözlerinde, Türkiye’nin dış ilişkilerinde geçmişe

kıyasla oldukça başarılı ve söz sahibi olduğu bir dönemden geçtiğini ifade etti. Değirmenci,

20-30 yıl öncesine göre Türkiye’nin dış ilişkilerde adının geçtiği gelişmelerin sayısının

giderek arttığına dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından panel oturumu bölümünde, Altınbaş Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Çağrı Erhan, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya

ve DEÜ İşletme Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrem Aşkar

Karakır, panel konuşmalarıyla Türk dış ilişkilerini değerlendirdiler. DEÜ Dış İlişkiler ve

Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ile İşletme Fakültesinin desteğiyle düzenlenen panelin

oturum başkanlığını ise DEÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Şevket

Ovalı yaptı.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx