Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı ne zaman? 2023 Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman? Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı şartları neler?

Hakim ve savcı yardımcısı alımı ile ilgili sınav ilanı yayımlandı. Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı başvuru tarihleri, şartları adaylar tarafından araaştırılıyor. Peki, Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı ne zaman? 2023 Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman? Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı şartları neler?

HAKİM VE SAVCI YARDIMLIĞI SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde, Adalet Bakanlığı sınavlarına ilişkin duyuruya yer verildi.

Sınav ilanına ilişkin yayımlanan duyuruya göre, adaylar başvurularını 8-16 Kasım’da yapabilecek.

HAKİM VE SAVCI YARDIMLIĞI SINAVI NE ZAMAN?

Hakim ve savcı yardımcısı alımı ile ilgili sınav ilanı yayımlandı. ÖSYM tarafından 23-24 Aralık’ta yapılacak sınava başvurular ÖSYM tarafından alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak “https://ais.osym.gov.tr” adresinden gerçekleştirecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan 2023 Adalet Bakanlığı Sınavları Kılavuzu’ndan ulaşılabilecek.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SINAV BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre hâkim ve savcı yardımcılığına atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı ile idari yargı hâkim yardımcılığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1988 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir) Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1978 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir)

c) Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı hakim ve savcı yardımcıları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı hâkim yardımcıları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği bulunmamak,

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

g) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx